ABOUT US
Neweleven Capital invests in selected companies and sectors, focusing primarily in Greece and offers advisory services to investors and companies.

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της ομάδας μας είναι η προσθήκη αξίας στις εταιρείες που επενδύουμε, συμβάλλοντας στην βελτίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το επενδυτικό μας ενδιαφέρον επικεντρώνεται πρωτίστως σε τρεις κλάδους : Tρόφιμα και Ποτά , Τεχνολογία και Τουρισμός . Παράλληλα , διαθέτουμε την ευελιξία να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε επενδυτικές ευκαιρίες πέρα των συγκεκριμένων κλάδων.

Η Neweleven Capital παρέχει οικονομική και στρατηγική στήριξη, συνεργάζεται με διοικητικές ομάδες με αποκλειστικό σκοπό να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας αναπτύσσοντας τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας συνέργειες , βελτιώνοντας τις κεφαλαιακές δομές ανοίγοντας δρόμους για νέα προϊόντα και αγορές εκτός των συνόρων της χώρας.

Η Neweleven Capital μπορεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις είτε μέσω των εκχωρημένων κεφαλαίων, είτε μέσω συνεπένδυσης με θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε κάθε φάση χρηματοδότησης που μπορεί να αφορά σε επιχειρηματική επέκταση , ανάπτυξη ή εξαγορά.

 

 

Τροφιμα & ΠοταΤρόφιμα και Ποτά – Eστιάζουμε σε εταιρίες πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Βασικό μας ενδιαφέρον είναι οι εταιρίες που θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο την εξαγωγική τους δραστηριότητα είτε με αύξηση και εξέλιξη του προιοντικού τους χαρτοφυλακίου είτε με μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές. Μας ενδιαφέρουν επίσης εταιρίες που εστιάζουν στην αποτελεσματικότερη χρήση πρωτογενών πηγών που βρίσκονται σε έλλειψη.

τεχνολογια

Τεχνολογία - Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε εταιρίες που ασχολούνται με το Intenet of Things, Security, Big Data Analytics και εφαρμογές Smart TV.

Tουρισμος

Tουρισμός – Εστιάζουμε σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εταιρίες υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού .

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Επενδυτικούς Οίκους
Η μακροχρόνια εμπειρία της ομάδας μας και οι σχέσεις μας στο Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον επιτρέπει στο να αναγνωρίζουμε και να αξιολογούμε επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα ευρύ επιχειρηματικό πεδίο αλλά και σε κάθε επίπεδο διάρθρωσης του εταιρικού κεφαλαίου (μετοχικό κεφάλαιο , χρέος) .

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις
H Neweleven Capital παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές / υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της κεφαλαιακής τους δομής, στη διαχείριση των δανειακών αναγκών της, στην αναγνώριση πιθανών ευκαιριών και κινδύνων και στη βελτίωση των εσωτερικών οργανωτικών διαδικασιών .

 
DISTRESSED ASSETS
 

ΟΜΑΔΑ

Ηρακλής Κουνάδης

Ο Ηρακλής Κουνάδης είναι ο ιδρυτής της Neweleven Capital. Τα προηγούμενα 25 χρόνια έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις διοικητικές θέσεις και ως μέλος διοικητικών συμβουλίων σε χρηματοοικονομικές εταιρίες. Ο Ηρακλής ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδας (IBG) από το 2002 έως το 2011. Υπό τη διαχείριση του η IBG μεταμορφώθηκε από μια μικρή εγχώρια χρηματιστηριακή εταιρία σε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες στην Ελλάδα με ισχυρό μερίδιο αγοράς και μεγάλη διεθνή παρουσία. Από το 2010 μέχρι το 2011, ο Ηρακλής υπηρέτησε ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Marfin Egnatia Bank.

Κωστής Σινανίδης

Ο Κωστής Σινανίδης έχει 18 χρόνια εμπειρία στην χρηματοοικονομική ανάλυση τόσο σε εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων όσο και σε χρηματιστηριακές εταιρίες . Ο Κωστής ήταν για πολλά χρόνια διευθυντής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης όσο και Διευθυντής Πωλήσεων Μετοχών στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας, μια επενδυτική τράπεζα με ηγετική θέση στην Ελλάδα και ισχυρή παρουσία διεθνώς. Και οι δυο παραπάνω ομάδες του έχουν καταλάβει για πολλές χρονιές τις υψηλότερες θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις Έρευνας Αγοράς και Μετοχών αλλά Πωλήσεως Μετοχών. Ο Κωστής έχει υπηρετήσει ως μέλος διοικητικών συμβουλίων και επενδυτικών επιτροπών διαφόρων εταιριών του χρηματοοικονομικού κλάδου, ενώ μέχριι πρόσφατα ήταν μέλος στην εκτελεστική επιτροπή του European Securities Network.

Σοφία Τηνιακού

Η Σοφία Τηνιακού έχει προϋπηρεσία 15 χρόνων στο χώρο της Ιδιωτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η Σοφία διαχειριζόταν χαρτοφυλάκια ιδιωτών με υψηλό καθαρό πλούτο και παρείχε συμβουλές πάνω σε αποφάσεις για την στρατηγική διανομή περιουσιακών στοιχειών. Η Σοφία έχει επίσης πέντε χρόνια εμπειρία στην Ελληνική βιομηχανία Τουρισμού, υπηρετώντας σε διοικητική θέση σε μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Δημοσθένης Κυριαζής

Ο Δημοσθένης Κυριαζής αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001 ενώ πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό του πάνω σε «Techno-Economics» το 2004. Από το 2007, κατέχει διδακτορικό στον τομέα Service Oriented Architectures με επίκεντρο τον προσανατολισμό στην ποιότητα και στην διαχείριση εργασίας. Η εξειδίκευσή του έγκειται σε service-based και ετερογενή συστήματα, λογισμικό και service engineering. Ως επίτιμος ερευνητής μηχανικός του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει συμμετάσχει σε πολλές έρευνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικά κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, εστιάζοντας την έρευνα του σε τεχνολογίες virtualization, τεχνικές στον τομέα του “Internet of Things” και προσεγγίσεις των Big Data.

Έλενα Ντάγια

Η Έλενα αποφοίτησε από το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2009. Είναι στη Neweleven Capital από το 2014, ως junior support analyst. H ‘Ελενα έχει 6 χρόνια προϋπηρεσία στον τραπεζικό και νομικό κλάδο.

Γιώργος Παπαγεωργαντάς

O Γιώργος Παπαγεωργαντάς διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης στους τομείς των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (private equity investments) στην Ελλάδα την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Τουρκία, της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και έργων (Corporate & Project Finance) και της επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Κατά τη διάρκεια της έως σήμερα σταδιοδρομίας του, εργάστηκε διαδοχικά στις τράπεζες Εργασίας και Barclays, τον ενεργειακό όμιλο Royal Dutch Shell, την εταιρία επενδύσεων Εμπορική Κεφαλαίου & Συμμετοχών, τον τραπεζικό όμιλο Credit Agricole/Emporiki Bank και πρόσφατα, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Οι γνώσεις και εμπειρία του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τη διενέργεια και διαχείριση επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων, τη χρηματοδότησης έργων με τη μορφή Project Finance, τη διαχείριση εταιριών σε οικονομική δυσχέρεια (distressed) και την ιδιωτικοποίηση, επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου.Γιώργος Θοδωρής

Tα τελευταία 25 χρόνια, ο Γιώργος Θοδωρής έχει καταλάβει υψηλές θέσεις management σε τομείς σχετικούς με general management , corporate finance και investment banking στον Τραπεζικό και Συμβουλευτικό Κλάδο καθώς και στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών . Κατέχοντας θέσεις CEO ή CFO έχει διατελέσει μέλος σε πολλά Δ.Σ. ξένων και εγχώριων εταιριών συντονίζοντας με επιτυχία πολλά projects εταιρικής αναδιάρθρωσης και στρατηγικής ανάπτυξης . Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο McGill του Μοντρεάλ , Καναδά και πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρ. Μηχανικών Ηλεκτρ. Υπολογιτών του Πανεπιστημίου Πατρών . Το τελευταίο διάστημα είναι και μέλος της Επιτροπής Παιγνίων . 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

email
info@newelevencapital.com

τηλέφωνο
tel: (+30) 210 6814901/911 fax: (+30) 2106814911

διεύθυνση
Λεωφόρος Διονύσου 105,
145 72 Δροσιά,
Αθήνα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ